Over
Albeda

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroom-richtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen

en contractactiviteiten, zijn wij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Ons onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen.

Meer
Informatie

Onze strategische visie
Albeda Zet De Toon op weg naar de toekomst

 

lees meer

Onze missie
Voor iedereen die wil, bieden wij uitstekend en inspirerend onderwijs. Bij ons ontdek en ontwikkel je je talenten en kwaliteiten. Je groeit uit tot een gewilde en ondernemende  professional, met een actieve en duurzame rol in de samenleving. Wij gaan en staan voor verbinding en betrokkenheid, doen dit met elkaar en erkennen en waarderen de verschillen tussen mensen.

Onze kernwaarden
PERSOONLIJK
Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.


AMBITIEUS
Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.


VERANTWOORDELIJK
We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Inclusie
HRM wil bijdragen aan een school waar iedereen welkom is om te leren in de breedste zin van het woord. Een school waar inclusie en diversiteit samengaan. Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van  medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en gedrag is essentieel. We geloven daarbij dat onze kracht toeneemt wanneer onze
medewerkers een afspiegeling zijn van onze studenten. Daarmee maken we een statement dat we diversiteit en inclusie niet alleen omarmen maar onderdeel maken van onze aanpak

Over Albeda

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn wij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Albeda is gevestigd op 23 locaties verspreid over 11 plaatsen. Ons onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen.

Albeda is één van de grotere ROC’s van ons land, maar vindt het belangrijk om herkenbaar en kleinschalig onderwijs te kunnen bieden. Om die reden is Albeda onderverdeeld in 13 colleges, 8 stafdiensten en 3 samenwerkingsverbanden met andere ROC’s uit de regio. 

Bij Albeda verzorgen we onderwijs aan 20.000 studenten. En niet te vergeten, Albeda is naast een regionaal opleidingsinstituut ook werkgever. Er werken ongeveer 2.200 medewerkers bij Albeda.

Inclusie

HRM wil bijdragen aan een school waar iedereen welkom is om te leren in de breedste zin van het woord. Een school waar inclusie en diversiteit samengaan. Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en gedrag is essentieel. We geloven daarbij dat onze kracht toeneemt wanneer onze medewerkers een afspiegeling zijn van onze studenten. Daarmee maken we een statement dat we diversiteit en inclusie niet alleen omarmen maar onderdeel maken van onze aanpak.

 

MISSIE
Voor iedereen die wil, bieden wij uitstekend en inspirerend onderwijs. Bij ons ontdek en ontwikkel je je talenten en kwaliteiten. Je groeit uit tot een gewilde en ondernemende professional, met een actieve en duurzame rol in de samenleving. Wij gaan en staan voor verbinding en betrokkenheid, doen dit met elkaar en erkennen en waarderen de verschillen tussen mensen.

KERNWAARDEN

PERSOONLIJK
Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een pretige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.

AMBITIEUS
Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.

VERANTWOORDELIJK
We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.