EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Beste Werkgevers Keurmerk
Naar aanleiding van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek van Albeda van afgelopen jaar, heeft Albeda het keurmerk Beste Werkgever gekregen. Organisaties met een Beste Werkgevers keurmerk worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Organisaties kunnen het keurmerk alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Organisaties met het keurmerk hebben meer betrokken medewerkers en een hogere productiviteit.

Het onderzoek heeft zich toegespitst op 6 hoofdthema's, te weten:
* Bevlogenheid
* Betrokkenheid
* Tevredenheid
* Werkgeverschap
* Efficiëntie
* Leiderschap