Arbeids- 
voorwaarden

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen.

Hieronder een aantal regelingen uit de cao mbo en voorbeelden van een aantal extra regelingen die Albeda zelf aanbiedt:

Het dienstverband en de salariëring start pas bij binnenkomst van een actuele VOG. Op je eerste werkdag kun je - als de originele VOG door HR-services is ontvangen met het betalingsbewijs - de kosten van je VOG declareren via AFAS InSite.

Cao mbo

 • Salaris op basis van de cao voor het mbo-onderwijs
 • Eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Vakantietoeslag van 8%
 • Volledige vergoeding van woon-werkverkeer OV of tegemoetkoming in je reiskosten (0,19 cent per km)
 • ABP-pensioen

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • 30 verlofdagen per jaar
 • Betaald en onbetaald ouderschapsverlof
 • Cafetariasysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of de contributie van een sportvereniging
 • Diverse collectieve verzekeringen
 • Een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering
 • Loyalis, aanbieder van individuele aanvullend arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • ANW hiaatverzekering
 • de Rotterdampas

Duurzame
inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk strategisch HRM thema dat hoog op de agenda staat met drie persoonlijke pijlers die bepalen of je je werk goed kunt uitvoeren:

 • Vitaliteit - hoe blijf je gezond en behoud je energie?
 • Ontwikkeling en Talent - blijf je jezelf uitdagen op persoonlijk en professioneel vlak, en kun je je talenten kwijt in je werk? 
 • Persoonlijke drijfveren - waar sta jij in de ochtend voor op, waar ga jij op aan?   

Persoonlijke
ontwikkeling

Ontwikkeling en loopbaan

 • Albeda Academie met opleidingen en trainingen
  die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van individuele competenties
 • Inspirerende masterclasses en workshops over uiteenlopende thema’s
 • Ondersteuning bij je loopbaanontwikkeling door ons mobiliteitscentrum. Zij kijken samen met jou welke mogelijkheden er voor je zijn
 • Begeleiding voor startende docenten

Goed om te weten

 • Samen geven we invulling aan jouw werkweek waarbij flexibiliteit aan beide kanten belangrijk is
 • We streven naar een goede werk-privé balans voor onze medewerkers, de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken is hier een onderdeel van
 • Een actief evenementenbureau waardoor je kunt deelnemen aan diverse leuke en interessante personeelsactiviteiten

Arbeidsvoorwaarden en doorontwikkelen

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Hieronder een aantal regelingen uit de cao mbo en voorbeelden van een aantal extra regelingen die Albeda zelf aanbiedt: 

CAO MBO

 • Salaris op basis van de cao voor het mbo-onderwijs
 • Eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Vakantietoeslag van 8%
 • Volledige vergoeding van woon-werkverkeer met het OV of tegemoetkoming in je reiskosten op basis van 0,19 cent per km
 • ABP-pensioen

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • 30 verlofdagen per jaar
 • Ouderschapsverlof
 • Cafetariasysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of de contributie van een sportvereniging
 • Diverse collectieve verzekeringen
 • Een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering

Goed om te weten

 • Samen geven we invulling aan jouw werkweek waarbij flexibiliteit aan beide kanten belangrijk is
 • We streven naar een goede werk-privé balans voor onze medewerkers, de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken is hier een onderdeel van
 • Een actief Evenementenbureau waardoor je kunt deelnemen aan diverse leuke en interessante personeelsactiviteiten

Ontwikkeling en loopbaan

 • Albeda Academie met opleidingen en trainingen die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van individuele competenties
 • Inspirerende masterclasses en workshops over uiteenlopende thema’s
 • Ondersteuning bij je loopbaanontwikkeling van ons mobiliteitscentrum. Zij kijken samen met jou welke mogelijkheden er voor je zijn
 • Begeleiding voor startende docenten

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk strategisch HRM thema dat hoog op de agenda staat met drie persoonlijke pijlers die bepalen of je je werk goed kunt uitvoeren:

 • Vitaliteit - hoe blijf je gezond en behoud je energie?
 • Ontwikkeling en Talent - blijf je jezelf uitdagen op persoonlijk en professioneel vlak, en kun je je talenten kwijt in je werk? 
 • Persoonlijke drijfveren - waar sta jij in de ochtend voor op, waar ga jij op aan?