Arbeids- 
voorwaarden

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen.

Hieronder een aantal regelingen uit de cao mbo en voorbeelden van een aantal extra regelingen die Albeda zelf aanbiedt:

Het dienstverband en de salariëring start pas bij binnenkomst van een actuele VOG. Op je eerste werkdag kun je - als de originele VOG door HR-services is ontvangen met het betalingsbewijs - de kosten van je VOG declareren via AFAS InSite.

Cao mbo

 • Salaris op basis van de cao voor het mbo-onderwijs
 • Eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Vakantietoeslag van 8%
 • Volledige vergoeding van woon-werkverkeer OV of tegemoetkoming in je reiskosten (0,19 cent per km)
 • ABP-pensioen

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • 30 verlofdagen per jaar
 • Betaald en onbetaald ouderschapsverlof
 • Cafetariasysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of de contributie van een sportvereniging
 • Diverse collectieve verzekeringen
 • Een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering
 • Loyalis, aanbieder van individuele aanvullend arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • ANW hiaatverzekering
 • de Rotterdampas

Duurzame
inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk strategisch HRM thema dat hoog op de agenda staat met drie persoonlijke pijlers die bepalen of je je werk goed kunt uitvoeren:

 • Vitaliteit - hoe blijf je gezond en behoud je energie?
 • Ontwikkeling en Talent - blijf je jezelf uitdagen op persoonlijk en professioneel vlak, en kun je je talenten kwijt in je werk? 
 • Persoonlijke drijfveren - waar sta jij in de ochtend voor op, waar ga jij op aan?   

Persoonlijke
ontwikkeling

Ontwikkeling en loopbaan

 • Albeda Academie met opleidingen en trainingen
  die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van individuele competenties
 • Inspirerende masterclasses en workshops over uiteenlopende thema’s
 • Ondersteuning bij je loopbaanontwikkeling door ons mobiliteitscentrum. Zij kijken samen met jou welke mogelijkheden er voor je zijn
 • Begeleiding voor startende docenten

Goed om te weten

 • Samen geven we invulling aan jouw werkweek waarbij flexibiliteit aan beide kanten belangrijk is
 • We streven naar een goede werk-privé balans voor onze medewerkers, de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken is hier een onderdeel van
 • Een actief evenementenbureau waardoor je kunt deelnemen aan diverse leuke en interessante personeelsactiviteiten