LinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en Persoonlijke ontwikkeling

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen.

Verklaring Omtrent het Gedrag 
Albeda is wettelijk verplicht van iedere medewerker een actuele, originele en positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. De originele VOG dient vóór aanvang van het dienstverband in bezit te zijn van Albeda en vormt een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst.
Het dienstverband en de salariëring start pas bij binnenkomst van een actuele VOG. Op je eerste werkdag kun je -als de originele VOG door HR-services is ontvangen- met het betalingsbewijs de kosten van je VOG declareren via Afas InSite. 

Hieronder een aantal regelingen uit de cao mbo en voorbeelden van een aantal extra regelingen die Albeda zelf aanbiedt: 

CAO MBO

 • Salaris op basis van de cao voor het mbo-onderwijs
 • Eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Vakantietoeslag van 8%
 • Volledige vergoeding van woon-werkverkeer met het OV of tegemoetkoming in je reiskosten op basis van 0,19 cent per km
 • ABP-pensioen

Goed om te weten

 • Samen geven we invulling aan jouw werkweek waarbij flexibiliteit aan beide kanten belangrijk is
 • We streven naar een goede werk-privé balans voor onze medewerkers, de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken is hier een onderdeel van
 • Een actief Evenementenbureau waardoor je kunt deelnemen aan diverse leuke en interessante personeelsactiviteiten

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • 30 verlofdagen per jaar
 • Betaald en onbetaald ouderschapsverlof
 • Cafetariasysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of de contributie van een sportvereniging
 • Diverse collectieve verzekeringen
 • Een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering
 • Loyalis, aanbieder van individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Anw-hiaat verzekering

Ontwikkeling en loopbaan

 • Albeda Academie met opleidingen en trainingen die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van individuele competenties
 • Inspirerende masterclasses en workshops over uiteenlopende thema’s
 • Ondersteuning bij je loopbaanontwikkeling door ons mobiliteitscentrum. Zij kijken samen met jou welke mogelijkheden er voor je zijn
 • Begeleiding voor startende docenten

Arbeidsvoorwaarden en doorontwikkelen

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Hieronder een aantal regelingen uit de cao mbo en voorbeelden van een aantal extra regelingen die Albeda zelf aanbiedt: 

CAO MBO

 • Salaris op basis van de cao voor het mbo-onderwijs
 • Eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Vakantietoeslag van 8%
 • Volledige vergoeding van woon-werkverkeer met het OV of tegemoetkoming in je reiskosten op basis van 0,19 cent per km
 • ABP-pensioen

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • 30 verlofdagen per jaar
 • Ouderschapsverlof
 • Cafetariasysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of de contributie van een sportvereniging
 • Diverse collectieve verzekeringen
 • Een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering

Goed om te weten

 • Samen geven we invulling aan jouw werkweek waarbij flexibiliteit aan beide kanten belangrijk is
 • We streven naar een goede werk-privé balans voor onze medewerkers, de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken is hier een onderdeel van
 • Een actief Evenementenbureau waardoor je kunt deelnemen aan diverse leuke en interessante personeelsactiviteiten

Ontwikkeling en loopbaan

 • Albeda Academie met opleidingen en trainingen die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van individuele competenties
 • Inspirerende masterclasses en workshops over uiteenlopende thema’s
 • Ondersteuning bij je loopbaanontwikkeling van ons mobiliteitscentrum. Zij kijken samen met jou welke mogelijkheden er voor je zijn
 • Begeleiding voor startende docenten

Verklaring Omtrent het Gedrag

 • Albeda is wettelijk verplicht van iedere medewerker een actuele, originele en positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. De originele VOG dient vóór aanvang van het dienstverband in bezit te zijn van Albeda en vormt een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst
 • Het dienstverband en de salariëring start pas bij binnenkomst van een actuele VOG
 • Op je eerste werkdag kun je -als de originele VOG door HR-services is ontvangen- met het betalingsbewijs de kosten van je VOG declareren via Afas InSite